Respondi logo

Ulf Jacobson

Konsult i Respondi AB

Har arbetat med förändring och utveckling av människor, kompetenser, värderingar, strukturer, organisationer, men också av verksamhetsidéer och affärsidéer. Vare sig det varit i en linjeorganisation eller i ett projekt, så har förändring/utveckling varit en avgörande drivkraft. Sammanhanget har varierat från fåmansbolag till börsnoterat exportföretag, offentlig sektor och ideella organisationer. Den röda tråden har dock alltid varit förändring/utveckling.

Några exempel:
*Invandrarprojekt i Rinkeby, drivet av Socialförvaltningen i Stockholms kommun. *Kompetensutvecklingsprojekt riktat till 300 000 medlemmar i Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF).
*Framtagande av en global projektmodell för ett börsnoterat svenskt industriföretag. *Medarbetarundersökning, förändringsprojekt på Universitetssjukhuset i Lund.
Det senaste uppdraget var som inhyrd Verksamhetschef på ett privat vårdföretag.

För mer information, se LinkedIn.

Ulf Jacobson
  • Ulf Jacobson
    Konsult
  • Epost
  • jacobson.ulf @ gmail.com
  • Telefon
  • +46 705 97 86 24