Respondi logo

Change Management

Vi hjälper dig och din organisation att förflytta er från nuläge till ett önskat läge, oavsett om det gäller en omorganisation, utveckling av chefer och medarbetare, eller projektledning i en internationell affärsmiljö.

Våra konsulter har många års erfarenhet av att arbeta med förändring och utveckling av verksamheter.

Vi arbetar inom såväl den offentliga-, föreningsdrivna-, som den privata sektorn.

Resursoptimering
- överallt på företaget
Kontaktuppgifter: helena.roth at respondi.se +46 707 66 03 03 jacobson.ulf at gmail.com +46 705 97 86 24